pondelok 26. augusta 2013

Big young talent and her brilliant blog / Veľký mladý talent a jej skvelý blog

When I became a fan of Scandinavian design, interior and styling I started to look for the inspirations. And I found one beautiful blog which was and still is full of inspirations, motivations, ideas and it is My Scandinavian home.
 
Behind this nice blog is Niki.  She is kind, nice English woman which moved to south Sweden where has wonderful family.
She started to work on this blog 2 years ago. We can find here a lot of brilliant ideas, DIY projects, inspirations for styling, many interesting interiors ( f.e. post from last Friday – it is gorgeous house ) :), many ideas for decorating,…..
She is known for her good taste for Scandinavian interior design, she was asked to write article to Stylist magazine in UK.
Her house is absolutely amazing, styling of her house is the mirror of taste and talent. The photos of her house was published in Italian magazine Hearst Home.

This blog was my first favourite blog and will remain so. Thank you Niki! :)


Keď som sa stala obdivovateľom a fanúšikom škandinávskeho designu, interiéru a stylingu, začala som hľadať inšpirácie. A veru som aj našla, našla som jeden krásny blog plný inšpirácií, motivácií a nápadov a je ním My Scandinavian home.

Za týmto blogom stojí Niki. Je to veľmi milá Angličanka, ktorá sa presťahovala na juh Švédska, kde už má svoju rodinku.
Tento blog vznikol pred 2 rokmi. Môžeme tu nájsť nekonečne veľa brilantných nápadov, DIY projektov, inšpirácie pre styling, veľké množstvo krásnych interiérov ( ako napríklad minulý piatok , kedy nám ukázala naozaj veľmi pekný interiér domu ),.....
Je známa svojím dobrým vkusom na škandinávsky design, napísala o ňom aj článok do anglického časopisu.
Jej dom je absolútne úžasný, je na mieste, keď napíšem, že styling jej domu je zrkadlom jej vkusu a talentu. Dokonca fotografie jej domu boli uverejnené aj v talianskom časopise Hearst Home.

Tento blog bol môj prvý oblúbený blog a ním aj ostane. Ďakujem Niki! :)


                                                                 Niki's dining room ( photo and styling by Niki )

                                                                       Niki's dining room ( photo and styling by Niki )

                                                                     Niki's bedroom ( photo and styling by Niki )

                                                                 Niki's home office ( photo and styling by Niki )

                                                                       Niki's styling ( photo by Niki )

                                                                             Niki's styling ( photo by Niki )


                                                                              Niki's styling ( photo by Niki )
     


                                                                        Niki's styling ( photo by Niki )

2 komentáre:

Charming swedish apartment

...also today I want to show you one absolutely charming scandinavian apartment which grabbed my heart immendiatelly.... ...every cor...