Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu júla 3, 2013

Interesting apartment in white / Zaujímavý byt v bielom

Hi all! This apartment is situated in very interested building in Sweden. The architecture of this building is nice, I love the windows like that. Design of interior is so beautiful, the kitchen is nice with the chairs around the kitchen table. Other room which is very nice is the bedroom, is pretty and bigger. I like glass wall in this room, the room is more brighter. Ahojte! Tento byt sa nachádza vo veľmi zaujímavej budove vo Švédsku. Architektúra tejto budovy je veľmi pekná. Tu sa mi páčia okná. Design interiéru je nádherný. Veľmi ma dostala kuchyňa a stoličky okolo kuchynského stola. Ďalšia miestnosť, ktorá je pekná, je spalňa, je nádherná. Veľmi sa mi páčia presklenná stena v tejto izbe, tým je spálňa svetlejšia.

Sponsoring / Sponzorovanie

If you like this blog Scandinavian interior and design and you think that your business will be interesting to our readers, don't hesitate and offer your sponsoring to this blog. For more informations, please contact me via e-mail: scandinavianinterior.albertine@gmail.com Ak sa Vám páči blog Škandinávsky interiér a design, ak si myslíte, že Vaše obchodné zameranie bude zaujímať našich čitateľov, neváhajte a ponúknite vaše sponzorovanie. Pre viac informácii, prosím kontaktujte ma cez mail: scandinavianinterior.albertine@gmail.com

Very interesting building / Veľmi zaujímavá stavba

This house took me just as I saw him . He looks really amazing and interesting.  :). This house is situated in Sweden and interior is cool. I love the walls, woods, floors. The bedroom is absolutely beautiful and the bathroom as well. I love the picture no. 12. The view from this building is very nice. :) Tento dom ma zaujal hneď ako som ho uvidela. Vyzerá naozaj nádherne a zaujímavo. Nachádza sa vo Švédsku a interiér je zaujímavý. Veľmi sa mi páčia steny, drevo, a podlahy. Spálňa a kúpeľňa sú nádherné. Obrázok číslo 12 je krásny. Pohľad z tejto stavby je pekný. :)