Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu októbra 30, 2013

Lovely home / Krásny domov

 This is house of designer Naja Lauf, it is very beautiful home. I love rattan things, the longue chair on the second image is amazing :). Each room is nice, the fireplace is stunning, glass table on wheels on the first picture is good design ideas and the styling of hallway is perfect.....WOW!!! Tento dom je domom designer Najy Lauf, je to veľmi pekný domov. Milujem veci z ratanu a tá stolička z druhého obrázku je fakt úžasný. :) Každá izba je pekná, kozub je ohromujúci, sklenný stolík na kolieskach na prvom obrázku je dobrým designérskym nápadom a styling haly je perfektný..... WOW!!! Images via Femina

Details of interior / Detaily interiéru

I love interior design and images of interiors. Do you notice why the images of inateriors are so nice? I adore the details, styling of little things in the interior. Milujem interiérový design a fotky interiérov zvlášť. A všímate si, čo robí ten interiér tak pekný? Zbožňujem detaily, styling maličkostí v interiéri. Images 1 - 7: Fantastic Frank Images 8 :     Pinterest