Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu januára 18, 2014

...cozy place for living /... útulné miesto na bývanie

I think this is fantastic and cozy place for living, I love the atmosphere of the house, ceramics and the chandelier. The architecture of the house is very interesting and nice.... Tak toto je priam fantastické a útulné miesto na bývanie, milujem atmosféru tohto domu, keramiku a lustre. Architektúra domu je zaujímavá a pekná..... Images via vtwonen

Lovely weekend

I love the weekends when my family can be together finally.... Have a nice weekend! photo by Lucia Albertine

Very beautiful house with creative idea / Veľmi pekný dom s kreatívnym nápadom

 I love this house, is very beautil and looks so comfortable and stylish.... What do you think about these wooden sticks around the house and the interior? Do you like it? Veľmi sa mi páči tento dom, je nádherný a vyzerá pohodlný a štýlový...Čo si myslíte o tých drevených paliciach okolo domu a v interiéri? Páčia sa Vám? Images by Henrik Bonnevier