Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu decembra 20, 2013

Unbelievable house / Neuveriteľný dom

So this is unbelievable house for me, it looks so nice, comfortable and especially avalaible for families. The dining room is beautiful, the table with the chairs are fantastic,... The house is full of good ideas... Tak toto je pre mňa neuveriteľný dom, vyzerá pekne, pohodlne a hlavne je vhodný pre rodiny. Jedáleň je krásna, jedálenský stôl so stoličkami sú proste fantastické....Dom je fakt plný dobrých nápadov... Images via vtwonen

Nameplates for christmas table / Menovky pre vianočný stôl

I am watching a lot of ideas for christmas table settings and now I solve the problem of nameplates. I think this is great idea, I love black color on decorations and it looks so great :) Sledujem množstvo vianočných nápadov pre vianočné stolovanie, no a momentálne riešim problém ohľadne menoviek. Myslím si, že toto je super nápad, milujem čiernu farbu v dekoráciach, tak nie je pre mňa čo riešiť, vyzerá to super :) Images & Styling: Lucia Albertine

Candles as a christmas decorations / Sviečky ako vianočné dekorácie

The candles are grateful decorations for all occasions. You can create from candles very nice things but if you need some inspirations, here are: Sviečky sú vďačné dekorácie pre všetky príležitosti. Môžete z nich vytvoriť veľmi pekné veci, no ale ak potrebujete inšpirácie, tak nech sa páči, tu sú: Images via Pinterest