Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu decembra 19, 2013

Stunning house with wooden elements / Úžasný dom s dreveným prvkami

The wood is one of things which I love in the interior. This house with wooden elements is so wonderful and the atmosphere of the house with the wood, white walls and nice furniture is perfect. :) Drevo je jedným z vecí, ktoré v interiéri milujem. A tento dom s drevenými prvkami je tak krásny a atmosféra domu s drevom, s bielymi stenami a s pekným nábytkom je proste dokonalá. :) Images via vtwonen

Comfortable looks of scandinavian apartment / Pohodlný vzhľad škandinávskeho bytu

This incredible apartment is situated in Sweden. It look so comfortable, I love absolutely all but especially the wallpaper in the bedroom, picture above the sofa,.... I know to imagine to live there. :) Tento neuveriteľný byt sa nachádza vo Švédsku. Vyzerá pohodlne, pekne, páči sa mi tu absolútne všetko, ale najmä tapeta v spálni, obraz nad gaučom v obývačke.......Viem si predstaviť tu bývať.:) Images via Peter Landgren

Incredible christmas atmosphere / Neskutočná vianočná atmosféra

I adore christmas time, I love christmas decorations and if you need inspirations for decorations yet, here are.....:) Zbožňujem vianočný čas, milujem vianočné dekorácie a ak ešte potrebujete inšpirácie na dekorácie, tu sú... :) Images via Bo-bedre