Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu októbra 31, 2013

Swedish apartment with wonderful balcony / Švédsky byt s krásnou terasou

I love this apartment with WONDERFUL balcony! I love large balcony and this one is my dream :). I appreciate idea for " table", is amazing. This apartment is lovely because is light and large and has own style. :) Milujem tento byt s nádherným balkónom! Milujem priestranné balkóny, no a práve tento je mojím snom. Oceňujem nápad na  "stolík " , je úžasný. Tento byt je nádherný, pretože je svetlý a priestranný, má jednoducho vlastný štýl.:)

Norwegien winter interior / Nórsky zimný interiér

This is nice winter interior in Norway, there is very lovely styling. I love absolutely all, the table, chairs and floor from wood are perfect. The fur on the chairs look so fascinating. I love this style. :) Toto je krásny interiér v Nórsku, je tu veľmi pekný styling. Milujem absolútne všetko, stoôl, stoličky a podlaha sú úplne perfektné. Kožušina na stoličkách vyzerá fascinujúco. Milujem tento štýl. :) Images via Ddecor