Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu februára 25, 2014

House of interior designer Joanna Laajisto

Joanna Laajisto is talented interior designer and now we can see her house. This house is so fabulous, all rooms are styled nicely, here are very nice colors and materials.....so I like it! Joanna Laajisto je talentovaná bytová designérka, no a teraz máme možnosť vidieť ako a kde žije. Tento dom je fakt krásny, všetky izby sú " nastylované " s vkusom, sú tu krásne farby aj materiály....jednoducho je to fakt pekné! Images via Residencemagazine

Coffe, bar and gallery

I love this place...if you want to meet your friends, going out with the family or you want to have art day, you can visit this place. You can drink your tea or coffe and visit the gallery or watching fashion shows, etc.....and what is important for me, there is playing corner for children..:) Milujem toto miesto...ak chcete prežiť deň s priateľmi, ísť von s rodinkou alebo mať deň naplnený umením, treba navštívíť toto miesto. Môžete si piť svoj drink, čaj alebo kávu a popritom navštíviť galériu alebo pozerať módnu prehliadku, atď....a čo je pre mňa v tejto dobre podstatné, že je tam detský kútik...:)    

My favourite things from H&M / Moje obľúbené veci z H&M

There are my favourite things from H&M as pillowcases, straw basket, vases, the coat, the dress, bag and the shorts....These things are so fantastic and I can do a joy...:) Toto sú moje najobľúbenejšie veci z H&M ako obliečky na vankúše, slamenný kôš, vázy, kabát, šaty, kabelka a šortky...Sú to tak pekné veci, tak si už len urobiť radosť...:) Images via H&M.no