Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu januára 9, 2014

Beautiful restaurant in Melbourne / Krásna reštaurácia v Melbourne

Hmmmm, that´s wonderful chinese restaurant and wine bar in Melbourne. Woodden stools are from Milan, timber and concrete pendat lighting from France, 70′s tiles salvaged from an old store in Melbourne’s Brunswick and tableware by Melbourne based ceramic artist Andrei Davidoff. It is really nice interior! Hmmmmm, je to nádherná čínska reštaurácia a vínny bar v Melbourne. Barové stoličky pochádzajú z Milána,  osvetlenie z Francúzska a dlaždice sú zachránené zo starého skladu z melbournského Brunswicku, no a nakoniec riad pochádza od keramického umelca Andreia Davidoffa. Je to nádherný interiér! Images via Est magazine

The best of the day / To najlepšie zo dňa

Yes, what is the best in my life are my children. But now I think my working life, my favourite hobby and it is styling and photography. I know very well I am a beginner but I enjoy learning and quickly, so we well see.....:)  Today the sun finally shines :) I wish you a nice day ! Áno, to najlepšie , čo mi život mohol dať sú moje krásne deti. No teraz sa to týka môjho pracovného života. Mám na mysli svoje naj hobby a to je styling a fotenie. Som iba na začiatku, rada sa učím, no uvidíme kam to povedie. A ozaj, konečne dnes svieti slniečko, tak prajem krásny deň. :)

Detail of our day / Detail nášho dňa

My son loves the hourses very much so we have to visit them each Sunday. So here are some details of our visit ....:) Môj starší syn má veľmi rád kone, musíme ich proste navštevovať každú nedeľu. A tu je niekoľko detailov našej návštevy ...:) Images by Thomas Tran